Reith Elektrotechniek B.V.
Chroomsteden 22
7547 TL Enschede

Tel.: (0545) 29 13 29

E info@reith.nl

Veiligheid en beveiliging

Iedereen heeft behoeft aan veiligheid en bescherming. De combinatie van brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en noodverlichtingsinstallatie geeft u de zekerheid dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid van alle aanwezigen in uw gebouw in geval van calamiteiten te waarborgen. Daarom heeft Reith een uitgebreid pakket oplossingen op het gebied van verlichting, brandmelding, inbraaksignalering en toegangscontrole. Maar ook als het gaat om verpleegoproep en personenzoek hebben wij de passende oplossing!

Verlichting

Verlichting is in veel gevallen een prima middel om de kans op inbraken te verminderen. Daarnaast kan goede verlichting de uitstraling van uw pand positief beinvloeden en geeft het een gastvrije indruk voor de gewenste bezoekers.

Brandmelding en ontruiming

De meeste slachtoffers door of bij brand vallen niet door de hitte maar door rook. Rook belemmert het zicht bij ontvluchting. Rook is in het algemeen ook zeer giftig, zodat inademing fatale gevolgen kan hebben. Het verspreiden van rook kan zeer snel gaan. In dit kader heeft de wetgever regels opgesteld voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand.

Een brandmeldinstallatie kan hierbij een belangrijke rol spelen omdat deze in staat moet zijn een brand in een vroeg stadium te ontdekken. Bij een brandmeldinstallatie treedt de signalering in werking op het moment dat nog niet veel rook is ontstaan en de verspreiding nog beperkt is.

De wet geeft aan dat in een gebouw afdoende maatregelen getroffen moeten worden zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Een ontruimingsinstallatie bestaat ten minste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “slow-whoop”signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch maar door middel van handmelders in werking gesteld.

Inbraaksignalering

Inbraaksignalering betekent dat bij een inbraak in uw pand de inbraak wordt gesignaleerd. Hierdoor kan de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. De bewegingssensoren signaleren ongewenste beweging en geven dit door aan de inbraaksignalering-centrale.

Toegangscontrole

Toegangsbeheer is vereist in vele situaties. De belangrijkste doelstelling van toegangsbeheer is het gedefinieerd beperken van de toegankelijkheid van een terrein, een gebouw of een ruimte van bepaalde personen. Met een toegangscontrolesysteem van Reith weet u wie, wanneer en waar iemand is geweest.

Verpleegoproep

In de hedendaagse zorgverlening is er sprake van een toenemende zorgvraag en het gegeven dat met weinig mensen de zorgbehoefte moet worden ingevuld. Bovendien willen zorgverleners altijd, overal en continu geïnformeerd zijn over hun cliënten, zodat ze adequaat actie kunnen nemen. Een verpleegoproepsysteem levert een belangrijke bijdrage aan zorgprocessen. Het verpleegoproepsysteem van Reith optimaliseert de snelheid, informatievoorziening en inhoud van de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener.

Personenzoek

Een personenzoeksysteem verhoogt de bereikbaarheid van mobiele medewerkers, wat leidt tot meer efficiency en besparing van kosten. De mogelijkheid om snel informatie te kunnen verstrekken en hierop adequaat te kunnen reageren, vormt bovendien de basis voor nog meer productiviteit en betere serviceverlening. Elk geïnstalleerd systeem van Reith kan worden uitgebreid en geactualiseerd met nieuwe faciliteiten en toepassingen. In nieuwe oplossingen wordt rekening gehouden met de snelle ontwikkeling van nu en verwachtingen voor straks. Met als uitgangspunt het bieden van een concept die klaar is voor de toekomst, voor iedere opdrachtgever, in welke sector dan ook.