Reith Elektrotechniek B.V.
Chroomsteden 22
7547 TL Enschede

Tel.: (0545) 29 13 29

E info@reith.nl

Terugverdientijd

Over de terugverdientijd verschijnen nogal eens verschillende berichten in de media.
Algemeen kan gesteld worden dat de terugverdientijd tussen de 5 en 12 jaren ligt.
Per situatie kunnen er grote verschillen zijn waardoor de terugverdientijd varieert.

De terugverdientijd wordt beïnvloed door een aantal factoren die hieronder worden genoemd. De meest bepalende worden hieronder genoemd.

Het jaarverbruik.

Het jaarverbruik is bepalend voor de energiebelasting die u betaalt. Een groot jaarverbruik zorgt voor een relatief laag all-in tarief. Grote verbruikers hebben daarom naar verhouding minder voordeel van eigen opwekking.

Fiscale situatie. 

Indien u gebruik kunt u maken van fiscale voordelen heeft dat een gunstig effect op de terugverdientijd. Reith Elektrotechniek B.V. heeft ervaring met zonnestroomprojecten op daken van bedrijven en woningen.

Door onze grote ervaring in installatietechniek, onze elektrotechnische kennis en doordat wij u een terugverdientijd-berekening kunnen voorleggen welke specifiek op uw situatie is toegesneden kunnen wij u goed adviseren over de voordelen van een zonnestroomsysteem.

Neem contact met ons op en ontdek hoe voordelig een zonnestroomsysteem voor u kan zijn.

Reith: Meer dan een eeuw verbonden met elektrotechniek.