Reith Elektrotechniek B.V.
Chroomsteden 22
7547 TL Enschede

Tel.: (0545) 29 13 29

E info@reith.nl

Belastingvoordeel voor ondernemers

solar_eurosignOndernemers hoeven minder belasting (VPB of IB) te betalen door:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in deze tabel.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor
betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA 10% belastingvoordeel op. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL en de belastingdienst. Sinds januari 2015 geldt er een ondergrens van 25 kW om gebruik te kunnen maken van dit fiscaal voordeel.

Wanneer kunt u gebruik maken van de EIA?
Om in aanmerking te komen voor de EIA gelden de volgende voorwaarden:
1. U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA.

2. U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van  de Energielijst. Het overzicht van de energie-investeringen is opgedeeld in 5 categorieën: Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking vallen onder C nummer: 251102 [W]

3. Het bedrijfsmiddel is niet al eerder gebruikt.

4. U kunt voor de zonnepanelen geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. (MIA) Let op: dit kan wel bij de verwijdering van asbestdaken (zie hieronder)

5. Vanaf 1 januari 2014 moet voor een bedrag van tenminste € 2.500 worden geïnvesteerd in kwalificerendebedrijfsmiddelen. Hoe kunt u gebruik maken van de EIA?
U moet uw investering binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat, digitaal aanmelden via het eLoket van Agentschap NL. Het ‘aangaan van een  verplichting’ is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht en tegen welke prijs. Dit is vaak het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend. De datum van aangaan van een verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.

MIA EN VAMIL

Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil.

Bij verwijdering van asbestdaken; Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Sinds 2012 heeft de overheid het voor ondernemers extra aantrekkelijk gemaakt om asbestdaken te vervangen. Daarnaast is het fiscaal extra voordelig om meteen na de verwijdering van de asbestdaken, zonnepanelen te laten plaatsen. Als ondernemer kunt u onder deze regeling rekenen op belastingvoordeel via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil). U kunt in dit geval zowel de MIA/Vamil toepassen bij de verwijdering, als ook de EIA voor de investering in zonnepanelen. De MIA (milieu-investeringsaftrek) biedt u net als de EIA de mogelijkheid om uw fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd.

Reith Elektrotechniek B.V. heeft ervaring met zonnestroomprojecten op daken van bedrijven en woningen. Door onze grote ervaring in installatietechniek, onze elektrotechnische kennis en doordat wij u een terugverdientijd-berekening kunnen voorleggen welke specifiek op uw situatie is toegesneden kunnen wij u goed adviseren over de voordelen van een zonnestroomsysteem.

Neem contact met ons op en ontdek hoe voordelig een zonnestroomsysteem voor u kan zijn.

Waarom Reith :

solarfolders_button_dubbel

  • Uitstekend advies
  • Gegarandeerde kwaliteit en levertijd
  • Scherpe prijsstelling
  • Bij ons geldt: afspraak is afspraak

Reith: Meer dan een eeuw verbonden met elektrotechniek.